Підручники для школи
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №89 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Звітує завідувач (2019-2020 навчальний рік)

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК ) №89»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 АЛЕКСЄЄВОЇ ЛАРИСИ АНАТОЛІЇВНИ

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

Протягом навчального року освітній процес у ДНЗ № 89 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку.
У 2019-2020 навчальному році функціонувало 8 груп, 

в них перебувало 200 дітей.
Мова навчання – українська.


 

Я, Алексєєва Лариса Анатоліївна, завідую закладом з 2004 року. Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до Статуту та річного плану роботи ДНЗ № 89.

 

Я, як завідувач, забезпечую:

- реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

- дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших органах, установах і організаціях, укладаю угоди з юридичними та фізичними особами;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

- приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;

- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- забезпечую дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників, збереження майна закладу;

- відповідаю за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- контролюю відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовую різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.


Дошкільний заклад укомплектований кваліфікованими кадрами. З дітьми працювали:

 16 педагогів вихователів, з них - з ІІ категорією - 1, званням "вихователь-методист" - 3

 1 завідувач, вища категорія

 1 музичний керівник, звання "вихователь-методист"

 1 хореограф,

1 практичний психолог, ІІ категорія

1 вихователь-методист,  І  категорія

 

Досвідчені вихователі працюють в дошкільному закладі не один десяток років, це віддані своїй справі люди, люблячі дітей. Вони вже виховують дітей своїх минулих вихованців, тому користуються дуже великою повагою батьків. Напередодні нового навчального року в наш колектив влилися й молоді спеціалісти. Досвідчені педагоги сприяють їм у досягненні професійної майстерності. Адже початок трудової діяльності дуже важливий та  відповідальний етап у професійному становленні молодого педагога.

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом та відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Всі педагоги закладу атестуються вчасно.

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота дошкільного закладу організовувалась з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про методичний кабінет».

 

Працюючи за програмою « Дитина в дошкільні роки» та «Впевнений старт», педагоги переосмислили свої професійні підходи до вихованців і усю свою педагогічну діяльність будували у гуманістичному особистісно - орієнтованому контексті. Адміністрація закладу зі свого боку створила в дитячому садочку позитивну психологічну атмосферу, яка стимулювала розвитку майстерності усіх вихователів, сприяла підвищенню їх фахового рівня.

Робота у нашому дитячому садку будувалася за такими напрямами:

- побудова освітньо – виховного процесу, з дотриманням основних принципів та завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки"  К.Л.Крутій, використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей;

- формування психологічної грамотності вихователів, підвищення рівня їх професійної зрілості, педагогічної культури і майстерності;

- створення відповідного розвивального середовища;

- пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців;

- використання інноваційних технологій у роботі з дошкільниками.

Робота з педагогічними кадрами була спрямована на реалізацію основної мети: підвищення професійного рівня педагогів, координування зусиль всіх працівників закладу для вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Також робота була спрямована на виконання таких основних завдань:

· Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

· Проведення систем методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вихователів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

· Аналіз умов забезпечення психофізичного здоров’я дітей, стану проведення занять, етапу проведення занять та вироблення рекомендацій щодо покращення умов;

· Створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу освіти методичного фонду літератури.

План методичної роботи ДНЗ будувався для поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки вихователів. Він враховував зміст і заходи методичної діяльності відповідних науково-методичних, методичних установ.

Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

Формами методичної роботи є:

1. Масові – педради, педагогічні читання, науково-практичні конференції, семінари, виставки, консультації.

 

2. Групові – методичні об’єднання, гуртки передового досвіду, гуртки молодого вихователя, наставництво, ініціативні групи.

 

3. Індивідуальні – самоосвіта, до курсові і після курсові завдання, стажування, творчі групи.

 

Облаштовуючи осередки, вихователі керувались такими принципами :

· взаємодії

· динамічності

· емоційного комфорту

· зв’язку з реальним життям

· урахування вікових особливостей дітей.

 

Організоване за такими принципами предметно – розвивальне середовище сприяло формуванню  гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.

 

Педагогічні ради

Протягом навчального року було проведено три педагогічні ради за темами:

Листопад: «STEAM – освіта – шлях у майбутнє: від теорії до практики»
Лютий: Педагогічна рада — випуск журналу «Знання вихователя - успіх дитини».
«Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку дошкільників»
Травень: «Пізнавати світ розумом і серцем»

Форма проведення педрад була різноманітна. Використовувались такі форми проведення: диспути, ділові ігри, тренінги, мозкові штурми та інше. На педрадах розглядалися та обговорювались актуальні питання дошкільного виховання, розроблялися та приймалися колективні рішення, які відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього процесу.

У 2019/2020 навчальному році колектив поглиблено працював над формуванням патріотичного світогляду дитини та духовно моральним вихованням. Тому на педраді у листопаді 2019 року обговорювалось впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну роботую На тій же педраді було проведено анкетування, яке допомогло проаналізувати рівень духовно-морального виховання дітей.

 

Організація та результативність освітнього процесу

Упродовж 2019/2020 навчального року освітньо – виховний процес був спрямований на вирішення головних річних завдань:

·        Продовжувати роботу над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації громадського суспільства» ІІ етап засобами трудового виховання та соціально-морального розвитоку  дошкільнят.

·        Формувати елементарні  соціально-економічні  уявлення дошкільників  у співпраці ДНЗ, школи та родини

·        Удосконалювати національно- патріотичний світогляд дошкільників засобами інтегрованої діяльності.

Навчально - виховний процес у закладі здійснювався відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Базового компонента дошкільної освіти, методичних листів Міністерства освіти і науки України «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» та інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах.

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету: поповнено конспектпми занять за різними лініями розвитку, пам'ятками, схемами, щодо програми, контрольно - діагностичні картки, сиетематизовано нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ. У наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи педагогів закладу.

За навчальній рік проводились вибіркові перевірки, за результатами яких складено довідки. Довідки заслухані на нарадах при завідувачі:

Листопад 2019 р. «Рівень сформованості національно-патріотичного світогляду дошкільників».Тематична перевірка

Грудень 2020 р. Комплексна перевірка старшої групи №4

Червень 2020 р. «Підсумки навчально-виховного процесу за 2019/2020 навчальний рік»

 

Також було проведено перевірки під час яких зверталась увага на такі питання:

·Рівень сформованості навичок з трудового виховання дошкільників;

Готовність груп до навчального року, проведення ремонту, оновлення методичних посібників;

· Організація харчування дітей в дошкільному закладі;

· Рівень володіння дітьми культурно-гігієнічних навичок;

· Робота з батьками по вихованню у дітей культурно - гігієнічних навичок;

· Відповідність планування сучасним вимогам;

· Безпека дітей, формування основ безпеки.

Результати перевірки засвідчили, що в групах створені відповідні умови для оптимальної і ефективної навчально-виховної роботи: приміщення відповідає санітарно-гігієнічним та естетичним вимогам, розмір меблів відповідає нормам, зручно розташовані на площині групової кімнати. Результати вивчення свідчать, що у групах створено належні умови для організації роботи щодо виконання режиму дня. В приміщенні закладу функціонує музична та спортивна зали для проведення ранкової гімнастики, занять з фізичного виховання, рухливих ігор тощо.

У листопаді 2019 р. проведено тематичне вивчення рівня сформованості у дітей духовних цінностей та виховання у дітей любові до України, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля .

З метоюоцінювання професійного рівня вихователя відповідно до сучасних вимог роботи з дітьми; надання своєчасної допомоги в організації освітньо-виховного процесу; визначення рівня сформованості компетентності дітей за сферами життєдіяльності відповідно до основних показників компетентності за Базовою програмою, аналізу причин відставання, планування заходів корекції. Була проаналізована система роботи з образотворчої діяльності, переглянуті заняття, ігри, режимні процеси, бралася до уваги співпраця з батьками з даного питання. Перевірка показала, що в групах на протязі року проводилася систематична робота образотворчої діяльності. Робота проводиться послідовно з урахуванням психологічних особливостей дошкільнят, специфіки їхнього дійового, наочно-образного, конкретного мислення, особливостей світосприймання.

Аналіз навчально-виховних планів засвідчив, що ця робота планується щотижня під час проведення занять з ознайомлення з навколишнім, з рідної природи, в іграх та в повсякденному житті. Плануються вікторини, розваги, з питань охорони життя і здоров’я дітей. У кожній групі оформленні куточки з пропаганди безпечних умов життєдіяльності, розроблені рекомендації для батьків.

 

Так, для виконання завдань освітньої лінії «Особистість дитини», колектив ДНЗ протягом року створював безпечні умови для фізичного благополуччя та гарного самопочуття дітей, для здійснення ефективної м’язово-рухової та предметно-практичної діяльності дошкільників.

Дбали, щоб все наявне обладнання відповідало вікові дітей, а освітлення, якість харчування, чистота приміщень – гігієнічним нормам. Вихователі вправляли дітей у виконанні рухів різної складності, розповідали про існування корисного і шкідливого, безпечного і небезпечного, знайомили з будовою тіла, правилами збереження здоров’я, основами гендерного виховання, прищеплювали елементарні навички особистої гігієни, проводили фізкультурно-оздоровчу роботу.

 

Проводились щоденні хороводні ігри, ігри малої та середньої рухливості, ранкова гімнастика та гімнастика після сну з додаванням вправ профілактичного спрямування, загально розвивальних вправ для напруження та розслаблення м’язів, доріжки здоров’я.

 

Залучали дітей на прогулянці до участі в іграх і фізичних вправах із використанням дихальних вправ, пальчикової гімнастики, танцювальних рухів.

 

Урізноманітнювали зміст занять з фізичної культури дихальними вправами імітаційного характеру, пальчиковою гімнастикою. Проводили спільно з медичним персоналом оздоровчо-профілактичні заходи.

Робота з фізичного виховання проводиться систематично і в певній послідовності. Формування культурно-гігієнічних навичок, оволодіння прийомами оздоровлення відбувається під час спільної діяльності з дорослими.

Діти старшого дошкільного віку мають хороші показники з бігу, стрибків у довжину, метанні. Добре володіють м’ячем. Але більш ефективному оволодінню фізкультурних навичок заважає відсутність матів.

Створюючи умови для реалізації вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі» та спираючись на розвиток дитини у довкіллі, педагоги нашого ДНЗ розширювали уявлення дітей про дошкільний заклад, родину, професії дорослих, предмети побуту та обережне поводження з ними, транспорт і техніку, свята, побут, звичаї українського народу, етичні норми.

Поглиблювали пізнавальний інтерес дитини до навколишнього середовища, збагачували досвід дошкільників цікавими фактами, яскравими прикладами з життя природи та людей. Забезпечували ознайомлення з предметами домашнього вжитку, побутовою та інформаційно-комунвкаційною технікою. Залучали до приготування їжі, сервірування столу.

Завдання з розвитку мовлення включалися у кожне заняття з усіх освітніх ліній. Останнім часом збільшується кількість дітей, що потребують допомоги логопеда і його відсутність в місцевій лікарні дуже відчувається. Для того, щоб возити дитину до міста батьки не завжди знаходять час і тому ми все частіше зустрічаємося із проблемою вимовляння певних звуків, слів. З батьками проводяться бесіди про необхідність правильної вимови для мовленнєвого розвитку дитини і важливість своєчасного звернення до спеціаліста.

Оновлення змісту педагогічної діяльності сприяє включення таких нових аспектів роботи, як розвитку у дітей інтересу до розмаїття світу природи, щире зацікавлення всіма формами життя у ній. Саме такий напрямок має освітня лінія «Дитина у природному довкіллі».  Протягом року вихователі залучали дітей до різних видів діяльності в природі (індивідуальних, групових), а саме: екскурсії на природу, праця на квітниках та огородах, виготовлення шпаківень, годівничок, висаджування насіння квітів, овочів та фруктів.

Залучали дітей також до різних форм творчого освоєння природно-прекрасного, різних видів роботи з природним матеріалом, до діяльності по догляду за рослинами і тваринами. Виховували в дітей шанобливе ставлення до всіх виявів життя в природі, уміння бути обережними з метою не зашкодити довкіллю, передбачати позитивні й негативні наслідки втручання в життя природи.

Педагогічним колективом дошкільного закладу проводилась планомірна робота з підготовки дітей до навчання в школі, і щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з дітьми 6-го року життя за програмою «Впевнений старт», відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Організуючі роботу з дітьми шостого року життя педагоги ДНЗ виходили з того, що програмовий матеріал уже в першому класі побудовано таким чином, що його засвоєння вимагає від шестирічного першокласника не вміння лічити, писати, а такого рівня загального психічного розвитку, який би дав йому можливість успішно включитися в навчальний процес та природно адаптуватися до нього.

Виходячи з того, що успіх пристосування шестирічок до нових умов залежить від сформованості в них готовності до навчання, формування цієї готовності і є пріоритетним напрямом в роботі з дітьми-п’ятирічками, які відвідують дошкільний навчальний заклад. Програма «Впевнений старт» ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи.

РОБОТА З БАТЬКАМИ 

Одним із напрямків методичної роботи в закладі є взаємодія дитсадка з громадськістю та батьками. На рік було сплановано роботу закладу з громадськістю та батьками, де велика увага приділялася створенню презентації іміджу ДНЗ. В закладі створений банк даних про всіх вихованців. В кожній групі проходить соціальне обстеження і визначення соціального статусу і мікроклімату в сім’ях шляхом:

- анкетування,

- бесід з батьками,

- малювання дітьми на тему «Моя сім’я».

У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості кожної родини.

На батьківських зборах розглядались актуальні питання виховання і навчання дітей, пропонували увазі виставки дитячих робіт, методичну літературу, залучали до активної участі у підготовці і проведенні свят, конкурсів, екскурсій. Богато часу приділялося індивідуальним бесідам з батьками під час яких вирішувалися питання, що стосувалися конкретних дітей.

Батьки приймали активну участь у житті закладу та груп, за що на випускних вечорах були нагороджені подяками  дошкільного навчального закладу.

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ 

Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. З метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені заходи, а контроль за виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету.

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена, повністю огороджена. Ігрові та спортивний майданчики, підтримується у задовільному, безпечному стані, але спортивний майданчик потребує додаткового оснащення. Пісок завозиться у літній період. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного закладу здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка кущів, сушнику.

Слід відмітити, що за допомогою батьків матеріально - технічна база дошкільного закладу за минулий рік змінилася.

В дошкільному закладу успішно функціонує індивідуальне водопостачання, на харчоблоці якісне обладнання: зроблений повний ремонт із заміною електропроводки, стоять м/пластикові вікна,  2 нові електроплити з духовою шафою, стелаж, холодильні шафи.. А також в дошкільному закладі є комп’ютер, сучасний музичний центр, 2 телевізори, DVD, 3 пральні машини-автомат, парова праска, кольоровий та ч/б принтери.

 

За рахунок добровільних батьківських внесків  у 2019/2020 навч. році було зроблено:
Косметичний ремонт спальні та групової кімнати в групі № 3;
Пофарбовано всі ігрові майданчики;
Придбано акустичну систему в музичну залу;     
Встановлено вхідні пластикові двері;
Ремонт в медичному кабінеті;
Встановлено міжкімнатні двері в гр. № 7, № 8

 

 Але є і суттєві недоліки: потребують заміни у великій кількості вікна, недостатня кількість конструкцій на спортивному майданчику, недостатня кількість малих ігрових форм на дитячих майданчиках, асфальтове покриття і огорожа потребують ремонту і часткової заміни.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Невід’ємною частиною збереження здоров’я дітей є раціональне харчування, яке отримують діти у дошкільному навчальному закладі. Механізм організації харчування дітей впрдовж 2018/2019 навчального року визначали законодавчі та нормативно-правові документи. На виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» Робота з організації харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась згідно до статті 25 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060–XII (із змінами) та наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 р. № 242/329, «Інструкція з організації харчування».

 

Протягом 2019/2020 н.р. у закладі здійснювався систематичний контроль за організацією повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей. Продукти харчування та продовольча сировина приймалися до закладу з відповідним пакетом документів, у необхідній кількості, з дотриманням умов і термінів зберігання та реалізації продуктів харчування. Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювався контроль за дотриманням вимог щодо збереження продуктів у дошкільному закладі. Медичною сестрою контролювались санітарно-гігієнічні умови комори зі збереження сировини і продуктів, щоденно контролювалася температура у холодильному обладнанні з занесенням даних до відповідного журналу. У закладі систематично здійснювався громадський контроль за закладкою продуктів харчування на харчоблоці, видачею порційної їжі у групах.

Вся документація з питань організації харчування велася своєчасно, якісно.

Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей. Дітей, потребуючих дієтичного харчування, у закладі немає.

Питання організації харчування дітей постійно обговорювались на виробничих нарадах та нарадах, при завідувачеві.

Порівняння виконання натуральних норм харчування у 2018/2019 н.р. та 2019/2020 н.р.
Продукти
Виконання норм % 2018/2019н.р.
Виконання норм % 2019/2020 н.р.
 
Хліб
 
97
 
98
Крупи
102
105
Цукор
82
98
Борошно
94
103
Картопля
62
65
Олія
102
100
Сухофрукти
56
70
Масло вершкове
85
100
Сметана
25
45
М’ясо
83
100
Яйце
76
100
Риба
83
52
Овочі
52
53
Молоко
58
57
Сир м’який
46
76

 

Отже, порівняний аналіз виконання натуральних норм харчування дітей в 2018/2019 н.р. та 2019/2020н.р. показав, що норми харчування занижені. Причиною недовиконання норм за основними видами продуктів (сметани, молоко, масло вершкове, риба, сир кисломолочний, олії) є встановлена грошова норма на день, та різке подороження продуктів.

У дошкільному закладі забезпечено щоденне виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. Так адміністрацію ДНЗ щоденно проводився контроль за дотриманням виконанням санітарно-гігієнічних умов на харчоблоці і в групах. Аналіз виконання вимог санітарно –гігієнічних правил на харчоблоці показав, що харчоблок забезпечений миючими і чистячими засобами, весь посуд відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, промаркований, не пошкоджений. На харчоблоці дотримувались графіків генерального і поточного прибирання. Кількість та стан посуду харчоблоку відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, використовується за призначенням.

Харчоблок обладнаний всім необхідним технологічним обладнанням: електроплита з духовими шафами, електром’ясорубка, альтернативний електроводонагрівальний бак, 3 холодильника з морозильною камерою.

Медичний персонал закладу проводив систему роботу щодо профілактики ГКІ і харчових отруєнь, ведеться санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками. Питання профілактики ГКІ та харчових отруєнь висвітлювалось на батьківських зборах, інформаційних куточках закладу, проводились індивідуальні бесіди з батьками вихованців. Заклад забезпечений у достатній кількості миючими, чистячи ми, дізінфекційними засобами.

 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

 

Заклад отримав 7  рейтингове місце зі 100 садочків України у Всеукраїнському конкурсі «Краща групова кімната в ДНЗ». Участь приймала ясельна група № 8 "Карапузи". До Вашої уваги фото:

 

 

 

 

 

 

 

Дякую за увагу! Сподіваємося, що наступний навчальний рік буде більш насиченим!