Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 89" Дніпровської міської ради

 

Звітує завідувач (2020-2021 навчальний рік)

 

ЗВІТ завідувача Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 89» Дніпровської міської ради за 2020-20201 навчальний рік Алексєєвої Л.А. перед педагогічним колективом та громадськістю 07.06.2021 року.

 

     Мета:

     Подальше утвердження відкритої та демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

     Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

     Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 89» Дніпровської міської ради у 2020/2021 навчальному році»:

2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

4. Голосування.

5. Прийняття рішення загальних зборів

 

1.Загальна характеристика.

     Комунальний закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 89» Дніпровської міської ради розпочав функціонування у 1953 році.

     Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

• забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

• забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;

• надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;

• взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;

• впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

     Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: музична зала;  спортивна зала; методичний кабінет; медичний кабінет; кабінет психолога;  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

     За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 150 місць для дітей від 2 років до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 196 дітей, в тому числі дітей раннього віку - 40 , дошкільного віку - 156, хлопчиків - 99, дівчаток - 97. Групи комплектуються переважно у червні - серпні. 

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 8 вікових груп:

- 2 групи раннього віку - третій рік життя;

- 2 групи молодшого віку - четвертий рік життя;

- 2 групи середнього віку - п'ятий рік життя;

- 2 групи старшого віку - шостий рік життя.

     Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 6 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 2 групи – з подовженим робочим днем – 12 годинним режимом роботи. Мовний режим - українська мова.

3. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад на 75 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць - 32, педагогічних працівників - 14, медичних - 1,  діловод - 1, обслуговуючого персоналу -16.

 

Вік
Вік педпрацівників
Кількість
%
30-40 років
5
36
40-50 років
3
21
50-60 років
4
29
60 та більше
2
14
Освіта 
Освіта
Кількість
%
Вища
2
14
Вища базова
4
29
Середня спеціальна
7
50
Середня
1
7
Педагогічний стаж роботи
Педагогічний стаж
Кількість
%
до 5 років
3
21
від 5 до 10 років
3
21
від 10 до 20 років
2
16
від 20 до 30 років
3
21
30 років і більше
3
21
Кваліфікаційний рівень педагогів
Категорія
Кількість
%
вища
1
7
І категорія
1
7
педагогічне звання
3
21
 

     Трьом педагогам присвоєно педагогічне звання «Вихователь – методист»

     Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. У цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти 4 педагога: Алексєєва Л.А., завідувач, вихователі: Березова Л.В., Денисюк Л.В., Яніцька О.Л.

     Упродовж навчального року було атестовано 8 педагогів: підтвердила відповідність займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» завідувач Алексєєва Л.А., отримала І кваліфікаційну категорію практичний психолог Тищенко А.О. На базі нашого ДНЗ пройшли атестацію педагоги відділення денного догляду для дітей з інвалідністю відділу Комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», з них: підтвердила відповідність займаній посаді, 12-му тарифному розряду, та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» культурорганізатор Дьоміна О.Б., підтвердили відповідність займаній посаді та 11-му тарифному розряду ще 5 вихователів цієї установи.

     З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник дошкільного закладу», хоча не мали змогу підписати такі періодичні видання, як «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління».

     Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Нормативна база

     Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

• Конституція України;

• Закон України «Про освіту»;

• Закон України «Про дошкільну освіту»;

• Закон «Про мови в Україні»;

• Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;

• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);

• Конвенція ООН про права дитини;

• Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;

• Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;

• Постанова № 55 від 22.09.2020 р. Головного державного санітарного лікаря України «Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

• «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;

• «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;

• Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;

• «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 р.;

• Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;

• "Рекомендації щодо забезпечення якості дошкільної освіти України в умовах карантину", УІРО, 2021

• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);

• Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);

• Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» - лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» - лист МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411;

• Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» - лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454;

• Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» - лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів.

      А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 3.

5. Реалізація освітнього процесу в ДНЗ №89

     Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

     Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Окрім програм: «Дитина в дошкільні роки» (наук. кер. Крутій К. Л.), «Впевнений старт»,  «Українське дошкілля», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:

     - STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників;

     - «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років;

     - «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях», навчальна програма та календарне планування;

     - «Україна-моя Батьківщина», парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

     1. Продовжити сумісно з батьками  роботу педагогічного колективу з  формування передумов національно-патріотичної свідомості дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва.

     2. Реалізувати концептуальні позиції Державної базової програми  розвитку дитини «Дитина в дошкільні роки» щодо логіко-математичної компетентності.

     3. Продовжити детальне вивчення основних концептуальних положень STRIM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.

     4. Продовжити роботу щодо організації безпечного сучасного освітнього  середовища.

 

     Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад працює з 2019 року, а саме: «Вивчення основних концептуальних положень STREAM- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку». З цією метою створені творча група і методична нарада педагогів закладу. Методом мозкового штурму, працюючи у локаціях, педагоги творчої групи  склали модель роботи над даною проблемою:

В закладі комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завданьПроведено:

     - чотири педагогічних ради, комплексні та тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них;

     - повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання;

     - систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків з оформленням стендів та публікаціями в месенджерах та соціальних мережах;

     - діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО, в акаунтах Facebook («Берізка садочок», «STREAM-освіта», тощо), в батьківських групах в Viber.

Упродовж навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом Тищенко А.О., університет педагогічної майстерності, керівник Радіонова Н.В., методичне об’єднання педагогів ДНЗ «Творчий педагог – творчі діти», керівник Тищенко А.О.

 

З метою реалізації напрямку «Удосконалення роботи з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин» в закладі проведено:
 •      Педагогічну раду з теми «На початку нових педагогічних шляхів: інновації та виклики сучасності»
 •      Консультації на тему: «Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу»
 •      Відкритий перегляд «Шлях до здорового способу життя».
 •      Засідання семінару – практикуму (керівник Тищенко А.О.) з теми «Сучасні тенденції формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят» розглядом питань «Передумови збереження здоров’я дітей; зміст здоров’язбережувальної компетенції»; «Роль виховання в розвитку рухової активності дітей раннього віку»; «Ранкова гімнастика від А до Я. Сучасні підходи» та організовано тестування з теми «Проводимо рухливу гру правильно»
 •      Методичне об’єднання педагогів дошкільного закладу, керівник  Тищенко А.О. з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей – спільна справа батьків та педагогів», під час якого було розглянуто питання: «Оздоровлення дітей разом з батьками»; «Правильна постава: що необхідно знати батькам і педагогам»; «Зміцнюємо здоров’я влітку: від фізкультурних занять до захопливих квестів». Практичний психолог організувала для педагогів тренінг з профілактики емоційного вигорання педагогів «Формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників»
 •      Проведено Тижні безпеки життєдіяльності у листопаді та квітні. Відеозвіти розміщені на інтернет-ресурсах ДНЗ, оновлено куточки безпеки у групах.
 •      Питання щодо організації безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на виробничих нарадах. Так, у листопаді звітувала сестра медична старша Садиріна Т.Г. про аналіз фізичного обстеження дітей та про дотримання санітарного регламенту під час карантинних обмежень, у лютому доповідала про заходи щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі.
 •      Консультації для педагогів «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників».
 •      Колективний перегляд відеозвіту з Тижня безпеки з формування навичок безпеки життєдіяльності вихователів ДНЗ.
 •      Спортивні свята і розваги «Щоб усі були здорові», «Здоровим зростай, про хвороби не знай», «Бережи здоров’я змалку», «Із спортом дружи, здоров’я бережи» тощо.
 •      Батьківський всеобуч «Створюємо безпечний простір для малят», «Дошкільна освіта – фундамент навчальної діяльності дитини» з розглядом питань: Безпека дошкільників – турбота дорослих; Оздоровлення дітей влітку (рекомендації на інтернет ресурсах та месенджерах у бутьківських групах)

 

Для вирішення питання  «Розвиток самоефективності особистості: педагогічні стратегії у довкіллі» в ДНЗ було проведено:

• педагогічну раду з теми «Розвиток самоефективності особистості: педагогічні стратегії у дошкіллі» з розглядом питань: Soft-skills як основа формування самоефективності особистості;

- Вільна самостійна діяльність та її місце в системі науково-природничої освіти дітей;

- Розподіл напрямів роботи за альтернативною програмою;

- STREAM-лабораторія – новий елемент предметно-розвивального середовища ЗДО;

- Едьютейнмент-ігрова технологія навчання;

- Огляд цікавинок досвіду роботи за альтернативною програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

- Узагальнення результатів психологічного дослідження серед педагогів «Навчальна самоефективність дорослого»

• Засідання круглого столу педагогів з теми «Формування комунікативної компетенції. Методи інтерактивної взаємодії», де було висвітлено питання: «Завдання та показники комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей», «Забезпечення ефективної діалогової взаємодії з дошкільниками». Проведено «Методичну мозаїку» з питання «Використання інтерактивних технологій в розвитку мовлення дітей дошкільного віку», під час якої педагоги продемонстрували використання таких інтерактивних технологій, як «коментоване навчання» (Воробйова А.П.), «мозаїка» (Яніцька О.Л.), «асоціативна квітка» (Самойленко Г.В.), «метод багатоканальної діяльності» (Гошко О.О.), інтерактивна гра «День народження» (Радіонова Н.В.).

• Науково-методичний семінар «STREAM-освіта як напрямок  розвитку самоефективності особистості»:

Теоретична частина:

-методологічні засади альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»:

-методичні засади альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»

Практична частина:

-як облаштувати «STREAM-середовище,яке виховує дослідників (пропозиції,обмін думками,створення макетів,моделей»;

-поєднання живопису  ,літератури, музики для пізнання довкілля.

• Засідання семінару-практикуму з теми «Формуємо мовленнєву компетенцію дошкільників через розвиток зв’язного мовлення» організувала Тищенко А.О. У практичній частині учасники мали змогу переглянути інтегроване заняття з пріоритетом художньо-мовленнєвих завдань з теми «На лісовій галявині» з дітьми старшого дошкільного віку групи «Ромашка» вихователя Радіонової Н.В., яка продемонструвала методику «коментоване малювання», використала ряд мовленнєвих вправ, ІКТ під час слухання української народної казки «Заєць та їжак» за мотивами твору І.Франка.  Тищенко А.О. провела для присутніх майстер-клас з теми «Навчаємо розмові», під час якого ознайомила з правилами використання методів мнемотехніки, презентувала шокову терапію з майстер-класу вчителя початкових класів Костирі Ю.В з теми «Українська мова – це цікаво», інтерактивні вправи «У світі фантазії», «Змалюй зиму», «Історія Їжачка», «Складаємо розповіді», «Асоціативний ланцюжок» тощо, а також, пальчикові вправи з елементами нейрогімнастики.

• проведено ряд консультацій, таких як: «Система планування освітньої роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку», «Спілкуємося з дитиною правильно», «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, про які мають знати педагоги», «Навчання дітей складанню описових розповідей», «Налагоджуємо спілкування без насилля або як навчити малят безконфліктного спілкування»

• організовано колективні перегляди:

-»Весела мандрівка»( групи середнього віку «Сонячні промінчики», вих. Самойленко Г.В., «Зернятко», вих. Шульц Л.О.)

-»У пошуках скарбів» інтегроване заняття з елементами медьютейнту (групи старшого віку «Ромашка», вих. Радіонова Н.В., «Капітошка», вих.. Яніцька О.Л.)

• проведено тематичні дні та заходи з дітьми то темі: «Моя рідна мова - мова   калинова» до Дня української письменності та мови з фото та відеозвітами «Свята рідної мови» у всіх групах ДНЗ. Як результат проведеної роботи, педагоги оволоділи новітніми технологіями розвитку мовлення, працювали над створенням розвивального мовленнєвого середовища та досягли певної результативності в роботі з дітьми.

 

 

Велика увага приділяється в ДНЗ питанню «Формування самоефективності особистості через сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільників» Для реалізації такого підходу в ДНЗ було проведено:
 • Педагогічну нараду з розглядом питань: формування логіко-математичної компетентності дітей на заняттях із сенсорного та  логіко-математичного розвитку; математика – це цікаво чи важко?; формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку; вплив сімейного виховання на розвиток логіко-математичної компетентності дітей; роль дидактичних  засобів у формуванні логіко-математичної компетентності.
 • Конкурс «Найкращі цікавинки»  на кращу гру з логіко-математичного розвитку.
 • Консультації на теми: «Реалізація педагогами логіко-математичного розвитку в сучасних умовах», «Інновації з логіко-математичного  розвитку»
 • Анкетування батьків  з питань  логіко-математичного розвитку
 • Відеозвіти заняття в усіх групах ДНЗ за даною тематикою публікувались протягом року на інтернет ресурсах ДНЗ.

У дошкільному віці закладаються основи трудової діяльності та культури праці. Тому вкрай необхідно, щоб усі дорослі, які в цей час перебувають поруч із дитиною, демонстрували повагу до праці, працьовитість, заохочували малюка до оволодіння трудовими навичками і давали можливість їх проявити. З метою вивчення та впровадження в роботу  колективу педагогічного досвіду «Методи та прийоми організації роботи з трудового виховання з дітьми старшого дошкільного віку» в закладі проведено:
 • Ділові ігри з теми «Основні складові трудової діяльності дошкільників», під час якої практичний психолог Тищенко А.О.  активізувала знання педагогів з питань трудового виховання, використовуючи інтерактивні вправи «Теоретична розминка», «Асоціативний ряд» «Дуель капітанів» - «мозковий штурм», «Педагогічний театр», «Практична робота вихователя» - «робота в групах». Гра спонукала педагогів до творчого самовираження, сприяла підвищенню рівня професійної майстерності з питань організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.
 • Засідання семінару – практикуму з теми «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності» з переглядом організації праці на ділянці дошкільного закладу в старшій групі «Капітошка» вихователя Яніцької О.Л. та на городі з теми «Зробив діло – гуляй сміло» в старшій групі «Ромашка» вихователя Радіонової Н.В.
 • Консультації з тем «Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу», «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дитячому садку».
 • Створено фото звіти та тематичні відеоролики на інтернет-ресурсах дошкільного закладу, в яких відображено різноманітні моменти трудової діяльності вихованців  «Весна на підвіконні», «Працюємо залюбки», «Посади деревце» та інші.      

     Об'єднанню батьків і педагогів для реалізації цього важливого завдання сприяє спільна мета впровадження в роботу  колективу даного педагогічного досвіду, а саме:  привернути увагу дітей, їхніх батьків і педагогів до трудової діяльності. Залучати батьків до активної участі в освітньому процесі.

     Формувати у вихованців елементарні трудові навички, бажання трудитися, у педагогів — вміння застосовувати сучасний підхід до трудового виховання, у батьків — прагнення залучати дітей до посильної праці.

     Завдання, які ми поставили перед собою:

• Формувати уявлення дітей про роль праці в житті людини.

• Ознайомлювати дошкільників з розмаїттям світу професій.

• Формувати елементарні трудові навички.

• Організувати спільну діяльність дітей і батьків.

• Підвищити рівень знань батьків та педагогів щодо організації трудового виховання.

     Педагоги всіх груп долучаються до участі у проекті та залучають батьків до реалізації завдань щодо створення умов для трудового виховання дітей. Так, у більшості груп придбано та доповнено необхідний інвентар для праці у природі, господарсько – побутової діяльності.

     У батьківських групах у Viber для батьків розміщувалися поради стосовно формування у дітей самостійності, відповідальності за доручену справу, бажання працювати і підтримувати порядок як вдома, так і в садку, і в місті, і, в цілому, на усій нашій планеті.

     Сподіваємося, що результатом тісної співпраці у проектній діяльності батьків та педагогів стане стійкий інтерес наших вихованців до трудової діяльності, посильної праці, повага до людей праці, бережне відношення до результатів не тільки своєї праці, а й праці інших.

 

 

6. Гурткова робота

     Упродовж 2020-2021 н. р. навчального року в закладі плідно працювали 4 гуртка з розвитку творчих здібностей дітей:

• Народознавчого напрямку: «Стежинка народної творчості», керівник Яніцька О.Л.

• Логіко - математичного напрямку: «Цікава математика», керівник Самойленко Г.В.

• Музично - естетичного напрямку: «Дзвінкі голосочки», керівник Шарко Т.М.

• Хореографії: «Берізка», керівник Ніколенко О.А.

 

7. Результативність роботи з дітьми

     Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

     Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в квітні-травні 2021 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу.

     З метою проведення обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»). Результати представлені в таблиці:

 

Таблиця узагальнених показників засвоєння дітьми вимог програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти у травні 2020-2021 н.р.

 

Групи

Освітні лінії

Особистість дитини,%

Дитина в соціумі, %

Дитина в природному довкіллі,%

Дитина в світі культури, %

Дитина в сенсоро- пізнавальному просторі, %

Гра

дитини,

%

Мовлення дитини,

%

Ранній вік

Метелики

63

50

49

54

70

64

51

Карапуз

67

76

67

57

74

80

57

Середні показники

65

63

57

56

72

72

54

Молодший шкільний вік

Пізнайка

81

83

68

76

74

87

63

Бджілка

77

73

68

58

76

87

65

Середні показники

79

78

68

68

80

87

64

Середній шкільний вік

Зернятко

87

82

85

84

80

90

75

Сонячні промінчики

85

84

81

82

82

92

79

Середні показники

86

83

83

83

81

91

77

Старший дошкільний вік

Капітошка

92

87

84

92

90

93

80

Ромашка

90

83

84

93

92

91

78

Середні показники

91

85

84

93

91

92

79

Середні показники по ЗДО

79

80

72

75

79

84

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок:

     Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету - формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

     Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».

     Резервом в роботі педагогічного колективу є:

• впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників:

• оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;

• організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;

• формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;

• оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних та інформаційно-компютерних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

     Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

8. Підготовка дітей до навчання в школі.

     Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

     У лютому-березні 2021 року було обстежено 50 дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

високий – 31%;

достатній – 35%;

середній – 29%;

низький – 5%.

     Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

     Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

     Велика увага приділялася мовленнєвому розвитку дітей: під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі.

     Хочеться відмітити за належну підготовку дітей до школи вихователів Яніцької О.Л. та Радіонової Н.В. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

 

9. Соціальна активність дошкільного закладу.

     Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

     Впродовж 2020-2021 навчального року ДНЗ брав участь у наступних проектах і акціях:

     - В рамках соціальних ініціатив міста дошкільний заклад долучився до акції озеленення «Дніпро_квітучий» та до акції благоустрою «Чисто Дніпро».

     - В рамках Тижня психології-2021 проведено психологічний челендж «Щастя - це...» До цієї акції залучилися діти та їх батьки, а також працівники закладу.

     - До Всесвітнього дня вишиванки - 2021 у ДНЗ відбулася акція «Я люблю вишиванку», в якій взяли участь діти та їх родини, працівники закладу.

     - До Всесвітнього дня психологічного здоров'я - 2020 у жовтні проведено флешмоб «Передай посмішку», до якого приєдналися діти та працівники закладу.

     - До Всесвітнього дня здоров'я у квітні 2021 року проведено психологічну студію «Крок до здоров'я» спрямовану на збереження психічного здоров'я педагогів та профілактику професійного вигоряння.

     - У рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у листопаді-грудні 2020 р. для дітей, батьків та педагогів закладу проведено соціальну акцію «Долоньки не для биття».

     Участь ДНЗ у подібних заходах постійно висвітлюється на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook, а також у Facebook-спільноті для освітян SMART-освіта.

 

10. Робота медичного персоналу.

     На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Садиріна Т.Г.

     Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, скринінг температури тіла працівників і вихованців, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

     Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ.

     Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення, після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Ведеться контроль за своєчасним проведенням щеплень.

     Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

     Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється.

     Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

     Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «COVID19 та його профилактика», «ГРВІ і його профілактика», «Раціональне харчування дітей», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)», «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Вітряна віспа у дітей», «Профілактика дитячого травматизму», «Профілактика діабету», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

     З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем: «Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок».

     З батьками проведено просвітницьку роботу на інтернет-ресурсах та месенджері з тем:

«COVID19 та його профілактика, щеплення та його важливість.», «Адаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей», «Правила миття дитячих іграшок».      Також виготовлені та розміщені на всіх інтернет ресурсах закладу санбюлетні на теми: «COVID19 та його профилактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Щеплення єдиний оберіг», «Педикульоз та його профілактика», «Обережно грип».

 

11. Організація харчування у ДНЗ.

     Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

     Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

     Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

        Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

     Харчування для дітей груп раннього віку становить - 24.58/ 17,07 - сплачують батьки; груп дошкільного віку – 37.92/25.91- сплачують батьки.

     Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також комісією з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Алексєєва Л.А., члени: Садиріна Т.Г., Гриценко О.П., Радіонова Н.В.. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування. У ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов'язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування.

     Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.

     У закладі харчуються діти пільгових категорій:

     - безкоштовно:

діти з малозабезпечених сімей - 1 дитина.

діти сироти та позбавлені батьківського піклування 2 дитини.

діти, батьки яких є учасниками АТО – 6 дітей.

Діти з числа внутрішньо переміщених особи – 4 дитини.

     - 50% від загальної суми:

багатодітні родини - 10 дітей.

     Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

 

12. Організація роботи з сім’ями вихованців.

     Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

     Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

     Згідно з рекомендаціями Міністерство освіти і науки  щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році, педагогічний колектив ДНЗ організовував  впровадженням дистанційних форм спілкування з батьками, за допомогою викладання матеріалу та спілкування під час онлайн семінарів, батьківських зборів, майстер-класів, обговорення і представлення практичних матеріалів на платформі ZOOM, на сторінці закладу у соціальній мережі Facebook, у Facebook-спільноті для освітян SMART-освіта та на офіційному сайті ЗДО.

     З метою підтримання ефективного зворотного зв’язку з батьками створено батьківські групи в мобільному додатку Viber, де постійно надається необхідна інформація, меню, розпорядок дня, фото і відеозвіти занять, виставок, конкурсів, свят і розваг, проходять консультації і анкетування, вирішення робочих питань та ін.

     Завдяки такій зручній інноваційній формі спілкування  батьки постійно мають змогу тримати на контролі і навчання і розваги і харчування дітей, - кожен день надається нова інформація.

     Також вони залюбки надають різні пропозиції та побажання які обов’язково враховуються.

     Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Сподіваємось і на подальше плідне спілкування та чекаємо Ваших пропозицій в розвиненні цих інновацій.

 

13. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

     Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Дніпровська міська рада та відділ освіти Дніпровської державної адміністрації.

     До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

• Рада ДНЗ ( голова Алексєєва Л.А.);

• Профспілковий комітет (голова Тищенко А.О.);

• Батьківські комітети груп;

• Педагогічна рада;

• Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

 

14. Система роботи щодо захисту дитини.

     Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

- Конституція України;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Законом України «Про охорону дитинства».

     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей.      Складений перелік осіб пільгових категорій ДНЗ №89. Практичним психологом Тищенко А.О. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми сиротами та позбавленими батьківського піклування, з дітьми із багатодітних сімей, малозабезпечених сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім'ям надавались консультації вихователями, практичним психологом та сестрою медичною старшою.

     Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

15. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

     Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

     Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності, у листопаді та квітні були проведені «Тижні безпеки життєдіяльності»

     Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках», «Безпека влітку», «Безпека взимку».

     На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

     Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестри медичної старшої.

     У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

 

16. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

     У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №89 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).

     У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

     У дошкільному навчальному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, що є невід'ємною складовою успішного управління закладом.

 

17. Проведення роботи по зверненню громадян.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 3 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

     За вересень – травень 2020-2021 навчального року кількість усних звернень склала 32, із них 22 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування, 5 у зв'язку з карантином. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 6 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

 

 

18. Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ.

 

     За 2020-2021 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі було зміцнено матеріально-технічну база. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

     Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

     За бюджетні кошти міської ради придбано:

 

Найменування
Кількість
Вікно металопластикове
28 шт.
Заміна м’якої покрівлі
300м2
Заміна конька та твердої покрівлі
26м
 

 

 

     Силами батьків та працівників закладу організовано ремонти та придбано обладнання та матеріали:

 

Найменування
Кількість, місце розташування
Двері вхідні металеві
1 шт.
Двері вхідні пластикові
1 шт.
Двері міжкімнатні
1 шт.
Бойлер
2 шт.
Лінолеум
Мед. кабінет, спальня групи № 3, роздягальня гр. № 8
Косметичний ремонт
Група № 3, роздягальня групи № 8, спальня групи № 4
Встановлення замків на металопластикові вікна
44 шт.
Постільна білизна
60 комплектів
Пральний порошок
324кг
Посуд
4 набори
Електролампочки
50 шт.
Миючі засоби для миття коридору
10кг
Водоемульсійна фарба
30кг
Масляна фарба
30кг
 

 

1. Батьками в 2020р. зараховано на розрахунковий рахунок департаменту гуманітарної політики - 10250 грн.

2. Батьками в 2020 р. передано до закладу у вигляді товарів - 65832,0 грн.

     Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

     Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

     Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, технічному персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

     Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об'єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. ,

     Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Дякую за увагу!

07 червня 2021р.