Підручники для школи
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №89 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Навчально-виховний процес

Пріоритетні завдання дошкільного закладу на 2021-2022 н.р. 

 

 

Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного періоду до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

 

Продовжувати підвищувати педагогічну компетентність педагогів з питань формування сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників.

 

 Сприяти соціально-моральному розвитку дітей дошкільного віку, як складової життєвої компетентності в співпраці з батьками. 

 .

 

 

Державні стандарти:
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція).
Освітня програма «Дитина в дошкільні роки».

 

 

 

 

Навчально-виховний процес дітей раннього віку в дошкільному закладі здійснюється за програмою «Українське дошкілля».

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (від 2 – х до 3- х років) є забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у нашому  закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Серед багатьох чинників, що забезпечують необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дітей раннього віку, одним з головних є раціональний режим, який враховує:

тривалість активної діяльності, що відповідає межі функціональної працездатності нервової системи, певну кількість годин сну для повноцінного відпочинку;

послідовність та чергування прийому їжі, сну та активної діяльності з урахуванням можливостей організму дитини.

Особлива увага приділяється режиму дня в період адаптації дітей до умов дошкільного закладу. Перехід з домашніх умов до дитячого садка для багатьох малюків досить складний. З метою вивчення адаптаційного періоду в закладі проводиться постійне спостереження за кожною дитиною у різні відрізки часу: спостереження за ранковим прийомом, за поверненням дитини у групу із прогулянки та денним сном, під час режимних моментів за взаєминами між дітьми, спостереження під час повернення додому, за емоційним станом та поведінкою дитини протягом дня у ДНЗ.  Для підвищення надійності методу спостереження використовується метод експертних оцінок, коли спостереження проводяться психологом разом із педагогами, дані заносяться в листи адаптації. Крім того, проводяться співбесіди з батьками майбутніх вихованців, дані відповідей батьків записуються в індивідуальні діагностичні картки. Це спонукає батьків до співпраці з вихователями та психологом під час адаптаційного періоду.

 

Головним завданням розвитку дітей раннього віку нашого дошкільного закладу  є  створення для малят насиченого розвивального предметно – ігрового середовища та своєчасного введення нового для них досвіду. Періодично поновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно - ігрове середовище в нашому закладі носить розвивальний характер, спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення.

 


Навчально-виховний процес дітей дошкільного віку здійснюється за програмою «Дитина в дошкільні роки» 

К.Л. Крутій (для дітей  старшого дошкільного віку).

Згідно з «Примірною інструкцією з діловодства в ДНЗ» від 01.10.2012 р. за № 1059 до обов’язкової документації педагогів належить план освітньо – виховної роботи.

Плануючи свою роботу, педагоги – вихователі різних вікових груп, музичні керівники, інструктор з фізичного виховання та інші фахівці – враховують вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, чинних програм розвитку, навчання і виховання  дітей, завдання та зміст заходів, закладених у річному плані роботи закладу. При цьому забезпечуємо взаємозв’язок перспективного і поточного планування, що дає можливість поетапно реалізувати намічені цілі, конкретизуючи їх у певних формах роботи, освітніх завданнях до них.

Робота щодо розвитку особистості спрямована на набуття дошкільником прагнення реалізовувати свої здібності, відстоювати права, здійснювати вибір, приймати власні рішення й відповідати за їх наслідки, вчиняти по совісті.

Виконання виховних завдань педагоги вбачають у збагаченні моральної свідомості і поведінки дошкільника; його залученні до світу вироблених людством цінностей; формуванні ціннісних основ ставлення до навколишнього світу і самого себе.

Навчання особистості здійснюється через спрямування педагогічної діяльності на розвиток у дошкільників пізнавальної активності, творчого ставлення до дійсності, розумовий розвиток дитини (формування вміння виділяти проблему, аналізувати її, встановлювати зв'язок причин і наслідків, знаходити адекватні способи її розв'язання).

Обов'язковим предметом уваги педагогів є організація життєдіяльності вихованців, а саме: наявність у режимі дня вільного (особистого) часу для самовизначення, достатність його для того, щоб дитина мала змогу самостійно організувати ігрову, художню діяльність, спілкування; підтримка і захист дитячої субкультури, виявлення поваги до інтересів дитини, її бажання побути наодинці, мати власні секрети; підтримка самооцінних суджень дитини щодо результатів своїх дій та вчинків; відкритість педагога особистісним та діловим контактам з вихованцем, довіра у ставленні один до одного.

 

 

 

 

 

Робота з дітьми

 

 

наші світлини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НАША ТВОРЧІСТЬ

 

 

Колективні роботи дітей...