Підручники для школи
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №89 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Нормативні документи

В своїй роботі КЗО ДНЗ (ясла-садок) № 89 ДМР користується такими нормативно-правовими документами

 

1.Конституція України

2.Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991р. №789-ХІІ
3.Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991р. №1060-ХП,зі змінами від 19 грудня 2006 р.
4.Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.201 .№2628- ИІ.
5.Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001р.№2402-Ш, зі змінами від 24.04.2008 р.
6.Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28 жовтня 1989р.№8312,11, зі змінами від 6 березня 2003р.
7.Закон України «Про дорожній рух» від 30 червня 1993р.№3353-ХІІ, зі змінами від 14 жовтня 2008 р.
8.Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.10 №926
10.Постанова Кабанету Міністрів від 13.04.2011 №629 «Про затвердження цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»
12.Наказ МОН України від ЗО січня 1998 року №32 «Інструкція про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах»
13.Наказ МОН України від 29 січня 2009 року №41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку»
14.Наказ МОН України від 06.10.10 «930 «Типове положення про атестацію педагогічних працівників»
15.Наказ МОН України від 09.11.2010 №1070 «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу»
16.Наказ МОН, молоді та спорту України від 26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення про батьківськікомітети (раду) дошкільного навчального закладу»
17.Наказ МОіН України від 03 травня 1999р. №127 «Положення про психологічну службу системи освіти України»
18.Наказ МОіН України від 11 вересня 2002р. №509 «Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах»
19.Наказ МОіН України від 19 жовтня 2001р. №691 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
2О.Наказ МОіН України від 21 липня 2003р. №386 «Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»
21.Наказ МОЗУ МОіН України від 01.06.2005р. №242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"
22.Наказ МОЗУ МОіН України від 30.08.2005р. №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
23.Наказ МОіНУ МОЗУ від 27.03.06 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
24.Лист МОіН України від 17.08.2005р. №1/9-431 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах»
25.Лист МОіН України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»
26.Лист МОіН України від 21.07.2007р. №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
27.1нструктивно-методичний лист МОіН України №1/9-583 від 04.10.2007р. «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»
28.Лист МОіН України від 26.02.2008р.№1/9-101 «Інструктаж з безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»
29.Лист МОН України від 18.08.08 №1/9-470 «Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах»»
ЗО.Лист МОіН України від 17.03.06 №1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»
31. Лист МОН України від 16.07.10 №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»
32.Лист МОіН України від 27 листопада 2007р. №1/9-711 «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів»
ЗЗ.Наказ МОН України №862 від 17.09.2008р. «Нові розміри посадових окладів працівників установ, закладів, установ освіти та наукових установ» 34.Лист МОіН України від 17.09.2008р. №1/9-323 «Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах»
35.Лист МОіН України від 23.05.2008р.№1/9-335 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
36.Лист МОіН України від 26.11.2008р. №1/9-764 «Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп»
37.Лист МОіН України від 17.12.2008р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»
38.Лист МОіН України від 17.12.2008р. №1/9-812 «Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад»
З9.Лист МОіН України від 16.03.2009р. №1/9-165 «Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів»
40.Лист МОіН України від 03.07.2009р. №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»
41.Лист МОіН України від 26.11.2009р. №1/9-810 «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу»
42.Лист МОіН України від 27.05.2010р. №1/9-369 «Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів»
43.Лист МОіН України від 13.05.2010р. №1/9-316 «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів»
44.Спільний лист МОН та Профспілки працівників освіти і науки України «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів» від 18 лютого 2011 року. №1/9-114, №02-8/100
45.Постанова Кабінету Міністрів від 05.10.09 №1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»
46.Наказ МОіН, молоді та спорту України від 04.11.10 №1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»
47.Наказ МОІНУ від 23.11.2010 №1111 «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»»
48.Лист МОІНУ від 08.12.2010 №1/11-11178 «Про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» «Програми розвитку дітей «Дитина в дошкільні роки»
49.Інструктивно-методичний лист МОіН України від 27.09.10 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»
50.1нструктивно-методичний лист МОіН, молоді та спорту України від 20.06.2011 №1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році»